Welkom bij Stichting Zichtlijn

Vul (bijvoorbeeld) uw slogan in

Wie zijn wij


Draagvlak creëren door je letterlijk als toeschouwer te verplaatsen in de ander, Stichting Zichtlijn zoekt naar verandering van beeldvorming en meer begrip. Dit doen we vanuit diversiteit en met de taal der schoonheid. In ontspanning en als daad van verzet tegen onmacht. Kunst is een communicatiemiddel en een voorwaarde om tot cultuur te komen. Waarbij de kunstenaar zijn idee, werkelijkheid,verlangens, dromen, idealen en of vragen omzet naar beeld/toon/dans/woord. Dit scheppingsproces gaat gepaard met frustraties, strijd, spel, verrassingen en ontdekkingen. Het draagt in die zin altijd vrucht. Het is een leidraad en een product van sociale interactie tussen kunstenaars en publiek. Het brengt mensen bij elkaar door herkenning, emotie, compassie en discussie maar kan voor hetzelfde geld ook agiteren, ontzetten en verdelen.

Kunst geïnspireerd door de werkelijkheid of waan is in wezen een politieke daad. De vrijheid van artistieke expressie, vastgelegd in de universele rechten van de mens is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken.  Met kunst die grenzeloos onderzoekt, stereotypen aan de kaak stelt en constant in beweging is. We komen in actie door ruimte te bieden aan afwijkende meningen. De weg van de kunst bewandelen is vaak geen gemakkelijke weg, het is een weg met hobbels, passie, gaten en verwarring. Het geeft de mens ruimte om de wereld om hen heen kritisch te evalueren en actief om te gaan met de verschillende aspecten van het menselijke. Wij geloven dat kunst kan verbroederen, culturele identiteiten versterken en tegelijkertijd dienen als vermaak.

Bestuursleden

Voorzitter : Salwa Jabli

Secretaris : Mirjam Midderham

Penningmeester : Marisa van Dillen