Welkom bij Stichting Zichtlijn

Vul (bijvoorbeeld) uw slogan in

Ons Doel

Stichting Zichtlijn wilt mensen met elkaar in contact brengen middels kunst en cultuur. Waarbij we interculturele processen binnen de hedendaagse kunst en cultuur stimuleren. Een belangrijk onderdeel is het toepassen, erkennen en waarderen van diversiteit. We trachten onze doelen te verwezenlijken door het initiëren, organiseren, faciliteren en produceren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur waaronder tentoonstellingen, festivals, evenementen en bijeenkomsten.

Daarnaast bieden we organisatorische- en projectmatige ondersteuning alsmede coördinatie aan kunstenaars, ateliers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Om zo kennisuitwisseling en samenwerking te initiëren en te bevorderen.